Ezoterika nədir və o nə öyrənir


Ezoterika (yunan dilindən "gizli", "daxili" ) – bu yalnız həsr edilmiş insanlar üçün nəzərdə tutulmuş biliklərin məcmusunu təşkil edən təlimdir hansılar ki, özündə bu sirri aparmağa məcbur edilmişdir, və onu öz biliyinin hüdudları üçün yaymaq hüquqları malik deyil. Təlim biliklərdən ibarətdir, hansılar ki, yüzilliklərlə yığılırdılar və nəsildən nəsilə ötürürdülər. Kainatda olan proseslər ezoterikanın öyrənilməsinin obyektidir hansılar ki, insan ürəyinin dərinliklərində əks edirlər.

Ezoterika – bu əhatə edən dünyanın və varlığın biliyidir, özü insan tərəfindən özünü öyrənməkdir. Həqiqi məna ondan onu ibarətdir ki, sirr, hansını ki, özündə hər bir insan aparır, yalnız ona aiddir.

Ezoterika nədir və o nə öyrənir
...

Terminin yaranması ellinizm dövrünə aparırlar. O İkinci dünya müharibəsindən sonra qəti alışdı, anlayışın mənası üzrə belə analojiləri özüylə əvəz edib, qermetizm və okkultizm kimi. Fəlsəfə nöqteyi-nəzərindən, hər şey üç termin dünyaya müəyyən baxışı ifadə edir, güman edən ki, naməlum özünə üzrlü münasibəti və ciddi elmi yanaşmanı tələb edir.

Ezoterikanın fundamental tezislərinin arasında adi həyatın və mədəniyyətin tənqidçisinə adlandırmaq olar, başqa reallığın mövcudluğuna inamı, hansı ki, əsl hesab edilir, müxtəlif psixoloji texnikaların mənimsənməsinin əhəmiyyətinin tanınması. Öz təliminin həqiqi dünyasına düşmə ezoterik mərasimlərin son məqsədidir.

Kosmik və psixoloji amilləri bağlayan astrologiya ezoterikada individin həyatının sirlərinin şifri açmasının üsuludur. Ezoterik psixopraktika bəzi mistik ənənələr çərçivəsində qaldı, İslamın daxilində sufizmdə tərəfdarların məhdudlaşdırılmış sayı ondan istifadə edir, hind ənənəsinin daxilində neydanelər daosizmin və yoqanın daxilində. Ezoterik sistemlər (məktəblər) şərq dinlərində bir sırasında olur və qərblərdən öz yetişmiş müdrikliyiylə və həyat praktikliyiylə fərqlənir.

Bizim zamanda, informasiyaya dəyişdirən münasibət, müxtəlif təlimlərin və məktəblərin sayı kəskin böyüyür. Bir çox ekzoterik məlumat nəşr olunur, sonra ezoterika ekzoterika olur ki, yunandan tərcümədə "açıq bilik" bildirir.

© Qreat.az
Tarix: 2017 apr 22 Teqlər: Astrologiya Baxılıb: 3125
Saytda ifadə edilmiş bütün informasiya istifadəcilərə yalnız tanıtım məqsədi ilə verilmişdir və onun istifadəsi və tətbiqinə görə məsülliyyəti istifadəçi özü daşıyır.


ŞƏRHLƏR