Qohumlar arasında nikah


Qohumlar arasında nikah
...


Niyə məhz qohumların arasında nikahlar cəmiyyətdə ən böyük rezonansa səbəb olur? Burada hər şey çox sadədir. Qohumluğun birinci dərəcəsinin qohumlarının arasında nikahlar apriori qadağan edilmişdir, və bununla hamı praktik olaraq razıdır. Uzaq qohumların arasında nikahlar hərçənd ayrıca bəyənilmirlər, həm də güclü günahlandırılmırlar. Amma 2 ci dərəcəli qohumların arasında nikahlar – bu lap cəbhə xəttidir, hansında ki, alimlərin arasında döyüşlər daim gedirlər, həkimlər, və ki, ən vacib, onların qohumlarının arasında, kim belə nikahı bağlamaq istəyir.


Necə bu əvvəl idi?

Tarix qohum nikahlarının çox faktını saxlayır, və onların nəticəsi üçün səbəblər ən müxtəlif idi. Ən çəkisi olan səbəblərdən biriylə siyasi və maliyyə hesab edilirdilər. Kral sülalələri əvvəl yadların insanlarının öz dairəsinə buraxmırdı, və nikahlar kral ailələrindən üzlərin arasında xüsusilə ibarət idi. Aydın ki, kral ailələrinə aid olmamış adi insanlar daha çox idi, amma kral sülalələrinin nümayəndələrinin sayı uzaqda həmişə qohumluğun hər hansı dərəcəsi olmadan ləyaqətli ər-arvadı tapmağa icazə vermirdi.

Bundan başqa, kifayət qədər tez-tez o haqda bəzi xəlqiliklərin təqdim etməsi qohumların arasında nikahlar üçün səbəb olurdu ki, pul ailədən çıxmamalıdır.

İdilər eləcə də qohum nikahları üçün başqa səbəblər, məsələn, istəməmə qanı qatışdırmaq. Öz soyadlarının tarixinə ehtiyatla aid olmuş aristokratik ailələr mükəmməl nikah haqqında belə təsəvvürlərlə fərqlənirdi.


Nə alimlər deyirlər?
İndi, çox yüz ildən sonra, müasir alimlər o haqda danışırlar, əsasən nə qohumların arasında nikahlar misir fironlarının sülaləsinin sönülməsi üçün səbəb oldu. Axı genetikalar onların nəsillərində hər cür fizioloji anomaliyaların ehtimalının artımından daim təkrar edir, kim qohum nikahlarına daxil olur. Və parlaq təsdiq etməylə ona, alimlərin fikrincə, bütün həminki kral sülalələri olur, hansılarda ki, uşaqlar daha çox irsi anomaliyalardan əhəmiyyətli dərəcədə əzab çəkirdilər və ümumiyyətlə qohum əlaqələrinə malik olmayan insanların arasında bağlanmış nikahlarda doğulmuş başqa uşaqlarla müqayisədə daha az yaşamağa qabil idilər.

Bundan başqa, qanların qarışdırılmasının zərərliliyi haqqında nəzəriyyəyə zidd olaraq müasir alimlər başqa nəzəriyyəni gətirirlər, hansına ki, nə qədər qanlar daha qatılmışdır, nəsil xüsusən sağlam, gözəl və əqli inkişaf etmiş olacaq.

Müasir cəmiyyətdə qohumların arasında nikahlar – o qədər tez-tez rast gəlinən hadisə deyil. Ancaq müxtəlif xəlqiliklərdə bu hadisəyə münasibət – müxtəlifdir. Asiyanın çox ölkələrində, həmçinin kiçik qəsəbələrdə, hansılar ki, sakinləri qalan cəmiyyətlə praktik olaraq qarşılıqlı təsir etmirlər, gohumlar arasında nikahlar və ya praktik olaraq qaçılmaz tərəfindən salamlanırlar və ya olurlar. Belə nikahlara hüquq qadağaları mövcud deyil hətda Avropada. Amma Amerikada gphum qardaş və bacı uzaqda həmişə bacarmırlar ər və arvad olmağa rəsmi, çünki, 24 amerika ştatında belə nikahlar qadağan edilmişdir, və hələ 7 ştatda mümkündür, amma məcburi şərtlərin icrası vaxtı, məsələn, genetik ekspertizanın keçmələri.


2 ci dərəcəli qohumların arasında nikahlar: mümkün risklər
Qohumlar və din tərəfindən qınamadan başqa qohumlardan uşağın doğuluşuyla bağlı həmçinin müəyyən edilmiş tibbi risklər mövcuddur.

Bu tibbi risklər çox sadə izah olunur. Məsələ ondadır ki, qohumlarda daha çox genlərin eyni gizli dəyişiklikləri çox rast gəlinir. Necə qadın üçün, həm də kişi üçün belə gizlədilmiş dəyişiklik heç bir təhlükənin genası təqdim etmir. Amma əgər eyni əcdadlara malik olan belə qadın və kişi uşaq haqqında fikirləşəcəklər, onda onun ehtimalı artır ki, onların uşağında genin dəyişikliyi gizlədilmiş olmayacaq.

Bu səbəbdən qohumların arasında nikahlar tibbi nöqteyi-nəzərdən bəyənilmiş olmalıdır. Əlbəttə, sonuna kimi iki eyni cür dəyişdirilmiş genin təsadüfünün ehtimalını çıxarmaq olmaz, amma genetik xəstəliklərinin və anomaliyaların nəsildə yaranmanın riskini azaltmaq yenə də olar. Genetik potensial valideynlərlə söhbət prosesində bir neçə əvvəlki nəsilin xəstələnməsini diqqətlə tədqiq edirlər, faiz irsi xəstəlik qururlar, həmçinin kişinin və qadının arasında qohumluğun xarakterini müəyyən edirlər.

Belə genetik tədqiqatlarının nəticələrinə görə təyin edilir, genetik sapmalarıyla nəsilin yaranmasının ehtimalı nə qədər böyükdür.


Son elmi araşdırmalar
Müasir alimlərdən bəziləri belə hadisəyə aid olmağa qəti dayandılar, qohumların arasında nikahlar kimi. Və səbəblə ona elmi araşdırmalar olub, hansıların ki, aydınlaşdı ki, 2-ci dərəcəli qohumlardan doğulmuş uşaqda genetik anomaliyalarının yaranmasının riski hamı bir neçə faiz yuxarı.

Amma hər halda genetik ekspertizanın keçirilməsi olmadan həkimlər qohumlara birgə uşaqların doğuluşu haqqında fikirləşməyi məsləhət görmürlər.

Qohumların arasında nikahlar problemi lap çox müxtəlif aspektlərə toxunur, mənəvi, həm də fiziolojilər kimi. Çətin ki, insanları ittiham etmək olar, hansılar ki, belə addıma gedirlər, çünki, bu yalnız onların seçimidir, və heç kim ona israrla təsir etmək haqqında deyil. Amma bizdən hər biriylə öz fikiri bu məsələdə qalacaq, və biz həmçinin ona hüquqa malikik.

© Qreat.az
Tarix: 2017 apr 11 Teqlər: Sevgi Baxılıb: 1820
Saytda ifadə edilmiş bütün informasiya istifadəcilərə yalnız tanıtım məqsədi ilə verilmişdir və onun istifadəsi və tətbiqinə görə məsülliyyəti istifadəçi özü daşıyır.


ŞƏRHLƏR