Paltaryuyan maşınların müxtəlif modelləri üçün səhvlərin bütün kodları


Paltaryuyan maşınların səhvlərinin kodları

Paltaryuyan maşınların müxtəlif modelləri üçün səhvlərin bütün kodları
...


INDESIT, ARISTON

F01 — idarənin zəncirində qısa qapanmaya görə ötürücü motorun işində problemlərdir.
F02 — elektron kontrollerə texnoqeneratora-dan motorun işi haqqında siqnal yoxdur.
F03 — temperatur tənzimçisinin işində problemlər yarandı.
F04 — maşın suyun səviyyəsinin tənzimçisinin nasazlığı haqqında işarə verir.
F05 — suyun tökülməsiylə problemlərdir.
F06 — seriyada düymələrin nasazlığı haqqında siqnal Ariston Dialogic xəttində BAX.
F07 — maşın o haqda xəbərdarlıq edir ki, qızdırıcı element suya yüklənməmişdir.
F08 — qızdırıcı elementin işində nasazlıqdır.
F09 — elektron idarənin işində nasazlıqdır.
F10 — suyun səviyyəsinin tənzimçisinin işində səhvdir.
F11 — boşaltma nasosun işində problemlər yarandı.
F12 — elektron kontrollerin və əlamətin modulunun arasında kommunikasiyada problemlərdir.
F13 — qurutmanın (t0 kontrolunun şəbəkəsi nasaz) işində nasazlıqdır.
F14 — qurutmanın (qurutma qoşulmur) işində nasazlıqdır.
F15 — qurutmanın (qurutma sönmür) işində nasazlıqdır.
F17 — bloklama qıfılının (qapıcıq kip bağlanmamış) işində səhvdir.
F18 — mikroprosessorun işində səhvdir.


CANDY
E01 — qapıcığın bloklama qurğusunun işində problemlərdir.
E02 — suyun verilməsi problemləri haqqında siqnaldır: onun səviyyəsi normaya çatmır və ya ötür.
E03 — sistemdə problemlər suyun axmasında yarandı.
E04 — maşın suyun tökməsinin sisteminin nasazlığı haqqında işarə verir: onun səviyyəsi normanı ötür.
E05 — temperatur tənzimçisiylə problemlərdir, suyun qızdırması yoxdur.
E07 — ötürücü motorla (texnoqenerator nasaz) problem haqqında siqnaldır.
E09 — ötürücü motorun ( valı fırlanmır) işində nasazlıqdır.


ASKO
E01, Motor fault — ötürücü qurğunun işində səhvlərdir.
E02, Water inlet fault — suyun yığımının problemləri haqqında siqnaldır.
E03, Draining fault — sistemdə problemlər suyun axmasında yarandı.
E04 — maşın o haqda işarə verir ki, suyun yetərli miqdarının verməsini təmin edə bilmir.
E05, E06 — suyun qızdırmasıyla problemlərdir.
Door lock fault — paltaryuyan maşının qapıcığı sıx olmayaraq bağlanmışdır.
Floaming — yüksəldilmiş köpüklənmədir.
Overfilling, Over flov — paltaryuyan maşının çənində suyun daşmasıdır.
Termistor fault — temperatur tənzimçisinin işinin səhvidir.
Pressure sensor error — suyun səviyyə tənzimçisi nasazdır.


SAMSUNG
E1 — suyun yığımının səhvidir.
E2 — sistemdən istehsalçı tərəfindən qurulmuşdan fərqlənir) suyun axması vaxtıyla problemlərdir.
E3 — suyun yığımı vaxtı "Dolma" səviyyəsi nail olacaqlar.
E4 — paltaryuyan maşına yüklənmiş paltarın miqdarıdır normanı ötür.
E5, E6 — suyun qızdırmasıyla problemlərdir.
E7 — suyun tənzimçisinin işində səhvdir.
E8 — temperatur rejimi riayət edilmir.
E9 — paltaryuyan maşın suyun itkisi haqqında işarə verir.


LG
PE — suyun səviyyə tənzimçisinin işində problemlərdir.
FE — suyla çənin dolmasıdır.
dE — qapıcığın blokiratoruyla problemlər (yoxla, kifayət qədərmi kip o bağlanmışdır).
IE — suyun yığımıyla problemlərdir: paltaryuyan maşın mayenin yetərli miqdarını yığa bilmir.
OE — gavalıyla (tökülməylə) problemlərdir: şlanq və filtr vəziyyətini yoxlamaq lazımdır.
UE — barabanın tarazlaşdırmasının pozulmasıdır.
tE — temperatur rejimi riayət edilmir.
LE — bloklama mexanizminin işində səhvdir.
CE — paltaryuyan maşın ötürücü motorun yüklənməsi haqqında işarə verir.
E3 — sistem yükləməni müəyyən edə bilmir.
AE — paltaryuyan maşın avtovıklyuçeniya sistemində nasazlıq haqqında işarə verir.
E1 — altlıqda suyun sızmasıdır.
HE — qızdırıcı ten sındırılmışdır.
SE — sistem ötürücü motorun çeviricisinin səhvini aşkar etdi.


KAISER
E01 — Lyuyun bağlanması haqqında siqnalın yoxluğudur: yuma dayandırılacaq.
E02 — maşın o haqda işarə verir ki, çənin doldurulması vaxtı 2 dəqiqə ötdü. Bu halda sistem yumanı davam edir.
E03 — 1,5 dəqiqə suyun axması ötdü.
E04 — maşın suyun (çənin dolması) tökməsinin problemi haqqında işarə verir. Bu halda sistem yumanı durdurur və boşaltma nasosu daxil edir (qoşur).
E05 — suyun tökməsinin problemidir. Əgər 10 dəqiqə sonra "Nominal səviyyə" tənzimçisindən siqnal hərəkət etmirsə, maşın yumanı durdurur.
E06 — boşalmayla problemdir. Əgər 10 dəqiqə sonra "Boş çən" tənzimçisindən siqnal hərəkət etmirsə, maşın yumanı durdurur.
paltaryuyan maşınların səhvlərinin kodları
E07 — altlığa suyun itkisidir.
E08 — qidalandıran şəbəkənin parametri normaya uyğun deyil. İstehsalçılar gərginlik 190-– 253 volt məsləhət görürlər .
E11 — Lyuyun blokirovkasının nasazlığı aşkar edilmişdir.
E21 — ötürücü mexanizmin sisteminin işində səhvdir. Yuma durur.
E22 — ötürücü mühərrik öz-özlüyündə fırlanır, işə salmanın komandası olmadan.
E31 — temperatur tənzimçisinin nasazlığıdır (ehtimal ki, zəncirdə qısa qapanma buna əvvəl olurdu).
E32 — temperatur tənzimçisinin (zəncirin qırması) nasazlığıdır.
E42 — nasazlıqdır, Lyuk yumadan sonra 2 dəqiqə ərzində bloklanmışdı.


ELECTROLUX, ZANUSSI
E11 — maşın suyun tökməsiylə problemi aşkar etdi.
E13 — paltaryuyan maşının altlığında suyun sızmasıdır.
E21 — boşalma problemlərin yaranmasıdır: su 10 dəqiqə ərzində çəndən uzaqlaşdırılmamışdı.
E23 — maşın simistora (boşaltma nasosun idarə edən elementi) sındırması haqqında işarə verir.
E24 — gavalıyla (tökülməylə) problemlərin yaranmasıdır: sistem boşaltma nasosun simistorası zəncirinin işində nasazlıqları aşkar etdi.
E33 — suyun səviyyəsinin tənzimçilərinin uyğunlaşdırılmamış işidir.
E35 — suyun tökməsinin problemi aşkar edilmişdir. İşçi çəndə suyun səviyyəsi normanı ötür.
E36 — tənzimçinin sındırmasıdır, hansı ki, suyun lazımlı miqdarının yoxluğunda tena əlavə etməsi haqqında xəbərdarlıq edir.
E37 — suyun səviyyəsinin I-i tənzimçisinin nasazlığı aşkar edilmişdir.
E39 — suyun daşmasının səviyyəsinin tənzimçisinin nasazlığıdır.
paltaryuyan maşınların səhvlərinin kodları
E41 — paltaryuyan maşının qapıcığı sıx olmayaraq bağlanmışdır.
E42 — sistem Lyukun bloklama qıfılının nasazlığını qeyd etdi.
E43 — bloklama qıfılının simistorası nasazlığıdır.
E44 — sistem Lyuyun bağlanmasının tənzimçisinin sındırmasını aşkar etdi.
E45 — Lyukun (elektron kontrollerdə) qıfılı idarə etməsinin zəncirində nasazlıqdır.
E51 — ötürücü motorun sındırmasıdır, hansı ki, idarə edən elementdə qısa qapanma əvvəl olurdu — simistore.
E52 — elektron kontrollerin və taxoqeneratorom-un arasında əlaqə yoxdur.
E53 — ötürücü motorun idarəsinin (idarə etməsinin) zəncirinin işində pozmadır.
E54 — ötürücü motorun reversiv relesinin iki əlaqə qrupundan birinin işinin nasazlığıdır.
paltaryuyan maşınların səhvlərinin kodları
E61 — temperatur rejimi pozulmuşdur, su proqramla qurulmuş (təyin edilmiş) temperaturlara çatmır.
E66 — tena relesinin nasazlığı sistem tərəfindən aşkar edilmişdir.
E71 — temperatur tənzimçisinin (yüksəldilmiş müqavimət) işinin pozulmasıdır.
E82 — selektorun (proqramların və dövrlərin seçimi üçün xüsusi qurğu) işində problemlər sistem tərəfindən aşkar edilmişdir.
E83 — selektordan məlumatların oxunması vaxtı səhv sistem tərəfindən aşkar edilmişdir.
E84 — paltaryuyan maşının konfiqurasiyasının səhvidir.

© Qreat.az
Tarix: 2017 okt 3 Teqlər: Maraqli Baxılıb: 14716
Saytda ifadə edilmiş bütün informasiya istifadəcilərə yalnız tanıtım məqsədi ilə verilmişdir və onun istifadəsi və tətbiqinə görə məsülliyyəti istifadəçi özü daşıyır.


ŞƏRHLƏR