Qadın Azərbaycan adlarının mənası


Qadın Azərbaycan adlarının mənası
...


Adilya - Turalı sevilən
Aydan - ay
Azad - azad
Ayqyul - ay gülüdür
Aygün - ay günüdür
Aysel - ay işığıdır
Aynur - ay işığıdır, ayüzlü
Ayla - şəfəqdir, parıltı
Aysel - ay işığıdır
Ayçin - lunopodobnaya, parlaq
Aynurə - ay işığıdır, ayüzlü
Ayten - ayın yarısıdır
Aida - gəlirdir, gəlir
Ayşəyə - yaşayan, canlı
Aytəkin - ay kimi
Əziz - əziz
Akçay - ağ çaydır, təmizlik
Alvan - rəngli, müxtəlif rəngli
Almaz - gözəl
Alma - alma
Altun - qızıl
Amin - təhlükəsizlikdə olan, doğru (əsl), dürüst qoruyucu
Antiqa - əla növ
Anaxanım - xanımdır, ana
Anar - nar
Arzu - arzudur, xəyal
Afaq - üfüq
Əfsanə - qadın-əfsanədir

Bana - xanımdır, xanım
Banovşa - bənövşə
Basdi - tutacaq (çatacaq), kifayətdir
Basura - açıq ürəklə (ruhla)
Basir - açıq ürəklə (ruhla)
Baxar - yazdır, gözəl, ağıllı
Bayaz - qar kimi
Billura - büllur
Bella - gözəl
Tikinti daşı - qönçə
Busat - şənlik

Valid - ana sultandır
Vəfa - sədaqət
Vüsal - birləşmədir, görüş, görüş

Qaranfil - mismar
Qyonça - qönçəcik
Qyozal - gözəl
Qumral - xurmanın (gülüdür)
Qumar - xurmanın (gülüdür)
Qussa - kədər
Qulnar - narın gülüdür
Qyultekin - gül kimi
Qyultakin - gül kimi
Günay - günəş-Aydır
Qyulşyan - şən güldür
Qyullu - çiçək
Qyunaş - günəş
Qyulçin - Çin gülüdür
Qyunel - xalqın (camaatın) günəşidir, səhər küləyi

Deniz - qaynar, coşqun, dəniz
Dildar - sevilən
Djavaxir - qiymətli daşdır
Cəmilə - dünyanın gözəlidir
Cahan - dünya
Djaxanbanu - dünya

Durdana - bir tək, mirvari
Dilarə - ürəyi (ruhu) əzizləyən, ürəyi sevindirən, ürəyin bəzəyi
Dunya - dünyadır, yaxın

Yeqana - tək, təkraredilməz

Sancaraq - səhər şehi
Zərif - zərif
Zara - qızıl
Ziba - gözəl
Zülfiyə - buruqsaç, gözəl
Zaxra - parlaq, parlaq
Zaxra - Venera
Zərif - zərif
Zumrud - zümrüd

İrada - iradə
İlaxa - ilahə
İlham - ilham
İndji - mirvari
İndja - zərif
İnar - seçilmiş

Kenyul - ürək (ruh)
Kyamalya - sözəbaxan, ağıllı

Lalə - lalədir, tülpan, gözəl gül
Lalyazar - çiçəklənən
Lyatafat - yumşaq, yüngül oboyatelnaya
Lamiyə - parlaq, gözəl
Lətif - lətifə
Layaqyat - əliaçıq
Leyla - gecədir, qarasaç
Leyli - gecədir, qarasaç
Linuza - zərif, zərif
Lyutfiyya - valehedici
Lyaman - parlaq, parlaq

Masuda - xoşbəxt
Maryalara - sevən
Maxfuza - qorunmuş
Maxabbat - sevgi
Malaxat - cazibədir, gözəllik, cazibədarlıq, incəlik.
Mədinə - Səudiyyə Ərəbistanında müqəddəs şəhərdir
Meltem - yüngül yeldir
Mexri - günəş
Mehriban - zərif
Mexbara - aypara
Mina - incə naxışdır
Mirvari - mirvari
Mukafat - mükafat
Muştaq - ürəkdən arzu edərək

Naira - atəşdir (oddur), şəfəq
Nail - həyatdan həzz alan
Natavan - sahibə
Narmina - zərif
Nardan - atəşdir (oddur), canlılıq
Nərgiz - zərif, günahsız və qürurlu
Nigar - gözəl, doğru (əsl)
Nisar - bağışlama
Nuray - ayın işığıdır
Nursaç - işığı saçan
Nursan - şöhrətin işığıdır

Onay - birinci aydır

Parvana - kəpənək
Mərc - nimfa

Raqsana - sakit, sakit
Rahil - qoyun (quzu)
Ravana - hamar
Rafiqa - rəfiqə
Reyxan - reyhan
Ren - insanın ürəyidir (ruhudur)
Sürü - yuxu
Qızılgül - qırmızı güldür
Ruxanqiz - mənəvi həll edəndir

Saadat - xoşbəxtlik
Sabiqa - edilmiş
Sadaqat - bütün uşaqların ilhamıdır
Səid - Allah seçilmiş
Sayqı - ehtiram
Samir - məhsul verən həmsöhbətdir.
Sanay - ay kimi
Anbar (Saray) - saray
Sara - tanınmış
Sarıxatun - zlatovolosaya xanımdır
Saxilya - sahilboyu
Salaxat - xeyir
Səkinə - sakit, səssiz
Səfurə - dözümlü, dözümlü
Sevqili - sevilən
Sevda - sevgi
Seyran - lisezreyuşiy, səyahətçi
Sevil - sevilən ol
Sevindj - sevinc
Sevyar - sevən
Sima - şərəf
Südabə - parlaq xeyirə malik olan
Surə - Quranın başçısıdır
Susanalar - susmuş
Sona - qu quşudur, gözəl
Solmaz - solmayan
Sima - şərəf
Simuzar - xəzinə
Syaba - yüngül əsmədir
Syada - səs

Təranə - melodiya
Tamam - son
Taray - yeni aydır
Tovuz - istənilən gözəldir
Toray - buludlar üçün (arxasında) gizlənmiş aydır
Tövrata - qaydalardır, hansına ki, hamı (hər şey) tabe olur
Tuba - yüksək, gözəl
Turay - görülən aydır
Tur - şahzadə
Tunay - gecə görülən aydır
Əzab verilmişdir - türk
Tutu - şirindil

Ulduz - ulduz
Ulviya - təmiz
Ulkyar - səhər ulduzudur, Venera
Ulker - səhər ulduzudur, Venera
Yor - xoşbəxtliyin quşu
Unay - ayın səsidir

Fərid - tək
Faralar - sevinc
Faxriya - qürur
Fatimə - böyük, böyüyən
Ferda - gələcək
Ferdi - gələcək
Fidan - gənc (yeni) ağacdır, qönçə, təzə

Xanifa - tək Allaha sitayiş edən yedinobojnisa
Hədis - hadisələr
Xanım - xanım
Xanım - möhtərəm, hörmətli qadındır
Xatın - hörmətli qadındır
Xatira - xatirə
Xəyalə - xəyaldır, xəyal, xəyal
Xeyransa - ən yaxşı qadındır
Xumar - gözəllik
Xumay - sehrli quşdur
Xurma - xoşuna gələn

Çinar - yüksək, gözəl

Şəhla - cah-calal
Şabnam - səhər şehidir
Şarafat - şərəfdir, şöhrət
Şams - günəş
Şalaleyə - şəlalə
Şaxnaz - incəliyin çariçasıdır
Şenay - parlaq aydır
Şems - günəş
Rəhbər - sağlam
Şimay - parlaq aydır
Şoxrat - şöhrət
Şovkat - hökmdar
Şirin - şirin
Şuşanur - Şuşa qədim Azərbaycan şəhərinin şüalarıdır

Elyaz - xalqın (camaatın) sevincidir
Elnaz - xalqın (camaatın) arasında ən istənilən
Elnarə - xalqın (camaatın) alovudur
Elnur - xalqın (camaatın) işığıdır
Elmir - şahzadə
Emin - sakit, sakit
Emel - hədəfdir, ideal
Esmer - qarayağız
Efra - uzun
Efşan - yayan

Yaqut - qiymətli, yaqut
Yayla - səmimi
Yasaman - yasəmən

© Qreat.az
Tarix: 2017 may 31 Teqlər: Qadinlar Baxılıb: 3947
Saytda ifadə edilmiş bütün informasiya istifadəcilərə yalnız tanıtım məqsədi ilə verilmişdir və onun istifadəsi və tətbiqinə görə məsülliyyəti istifadəçi özü daşıyır.


ŞƏRHLƏR