Kişi Azərbaycan adlarının mənası


Kişi Azərbaycan adları.

Kişi Azərbaycan adlarının mənası
...


Abbas - tutqun, ciddi
Abid - dua edən
Abdulla - Allahın quludur
Əbdül - Allahın quludur
Abdurraxman - Mərhəmətlinin quludur
Əbdülhəmid - Əlanın quludur
Əbdülhəmid - Əlanın quludur
Əbdülməcid - Naislavneyşeqo quludur
Abuzer - hava
Abid - dua edən
Aha - cənab, sahib
Ağaxan - yüksək hökmdardır
Aqşin - güclü, cəsarətli
Aqil - ağıllı, anlayan, biləni
Adil - düzgün ədalətli, qüvvədə olan
Ədalət - ədalət
Adəm - Yerləşdirilmişin (Salınmışın) birinci peyğəmbəridir
Adnan - əsasları yaradan təsisçidir
Adıqyozyal - gözəl addır
Azad - azad (boş)
Azər - atəşdir (oddur), alov
Əziz - qüdrətli, məğlubedilməz
Əzim - ən böyük
Aydın - aydın, təmiz
Akif - zəhmətsevən
Əkram - naişedreyşiy
Ələkbər - böyük, böyük
Əli - ən yüksək, ali, qüdrətli
Alim - bilən
Alpan - cəsurdur, pəhləvan
Altay - qızıl dağıdır
Altun - qızıl
Alxan - böyük xandır
Alim - alim, bilən
Ala - parlaq, qırmızı, od
Allaxverdı - Allah tərəfindən verilmiş
Amal - hədəf
Amin - etibarlı, qoruyan
Əmir - hökmdardır, hökmdar
Amil - hökmdardır, hökmdar
Amrulla - Allah iradəsidir
Anan - yada salan
Anar - nar
Ənvər - dünyaya verən işıqdır
Ərəstun - Aristotel
Araz - xoşbəxtlik
Aran - dözülmüş, soyuqqanlı
Arid - tək, təkraredilməz
Arizalar - kişi-döyüşçüdür
Arif - bilən
Arslan - levalar
Əsəd - levalar, qorxmaz
Asim - müdafiə edən, qoruyanı
Asiman - səma
Asif - bağışlama
Aslan - levalar, qorxmaz
Əsgər - döyüşçüdür, əsgər
Atabəy - müəllimdir, tərbiyəçi
Atila - atlıdır, atda
Afiq - dünya üzrə (görə) səyahət edən
Əflatun - Platon
Əfqan - əfqan
Aşqın - aşiq
Aşıq - həqiqətə aşiq
Əşrəf - ən zadəgan
Axri - hörmətli, əla
Əhməd - təriflər məşhur edilmiş, ləyaqətli
Əhəd - vahid, tək
Ayaz - qış gecəsinə əsən küləkdir

Batlar - qərb
Bayat - Allahın simasıdır
Bəxtiyar - xoşbəxt
Arvad - babadır, ataların atası
Bayat - Allah simasıdır
Bayram - bayram
Bayramali - Əlinin bayramıdır
Beylyar - zadəgan
Balakşi - uşaqları sevən
Baxadur - pəhləvandır, qəhrəman
Batlar - qərb
Baloqlan - şirin uşaqdır
Ballar - bal
Balabəy - kiçik bəydir
Baxmanyar - Baxmana hədiyyəsidir
Baxram - cinin qatilidir
Benyamin - əhəmiyyətli, əsas
Buniat - oğul
Budulay - qaraçı
Bulud - bulud
Buqday - liderdir, rəhbər
Byulbyul - bülbül
Boran - qaynar, coşqun
Buqday - rəhbərdir, lider

Vaqif - hər şeydən xəbərdar
Vasif - tərifləyən
Valef - aşiq
Valid - atadır, valideyn
Vasim - gözəl
Vatan - vətəndir, Vətən
Vahid - tək
Vahab - xeyirləri verən
Vidadi - sevgidir, dostluq
Aparırdılar - doğma, yaxın
Velixan - yaxındır, doğma hökmdar
Vezir - Xanın sağ əlidir
Vidadi - simpatiyadır, sevgi
Vilayat - knyazlıqdır, dövlət
Vurqun - aşiq
Vuqar - qürurlu
Vüsal - xəyaldır, hədəf, arzu

Qadir - qiymətli
Qarib - əcnəbi
Qaplan - cəsur
Həmid - məşhur edilmiş
Qəmbər - qayadır, qaya
Qadjıbaba - baba Hacıdır
Hacı - zəvvar
Qasır - möhkəm, bərk
Qaçay - cəsurdur, döyüşçü, kişi
Qaçaq - qaçaq
Qaşkay - xoşbəxt, müqəddəs
Həsən - gözəl, cəsarətli
Qaxraman - qəhrəman
Qaya - möhkəm, dağılmaz
Heydər - levalar
Qedim - qədim
Qiyas - kömək
Qiyam - qiyam
Qorqud - atəşdir (oddur), işıq
Qoşqar - qürurlu, təmkinli, böyük
Qoçaq - qoçaq
Hüseyn - gözəl
Qüdrət - qüdrətli
Qyulaqa - ətirli kişidir
Qyunduz - günorta
Qyuloqlan - cavan oğlandır, çox gözəl, gül kimi
Qyaray - qəhrəman

Davud - sevimli, əziz
David - sevilən
Dadaş - qardaş
Daniz - dəniz
Derya - böyük çaydır
Daşqın - güclü, qaynar
Daşdemir - dəmirdir və daşdır
Cavanşir - levalar gənc (yeni), güclü, qüdrətli
Cavad - comərd
Cavid - parlaq, cəsur
Djeyxun - cənnət çayıdır
Cəmaləddin - çox gözəl dindir
Djoşqun - qaynayan, narahat, quruldayan
Cahangir - bütün dünyadır
Cəmilə - gözəl, çox gözəl
Djamşid - parıldayan çardır
Djarasat - cəsarətli
Camal - cəsarətli
Cəbrail - Allah gücüdür
Cabbar - qüdrətli
Deyanet - qürur
Demrel - dəmir əlidir
Der'ya - böyük çaydır
Dilaver - ünsiyyətli
Dövlət - dövlət
Çıxartdılar - dost Əli

Vurulmuşdur - əmr edən, zabit
Zaman - mənada vaxtdır dövr, dövr
Zair - zəvvar
Zaur - zəvvar
Zahid - alim, dözülmüş
Zahir - zahiri görünüş
Zakir - Allahı xatırlayan (rəhmət oxuyan)
Zaman - vaxtdır, dövr
Zarduşt - Zoroastr
Zəfər - qələbə
Ziya - işıq
Ziyafat - banketdir, ziyafət, təntənə
Zoxrab - aydın, parıldayan
Zyaki - ağıllı, dərrakəli

İbad - Allah bəndəsi
İbrahim - mərhəmətli Quldur
İdrak - dərk edən
İlyas - yardıma gələn
İlham - ilham
İlqar - sədaqət
İldırım - ildırım
İlkin - ilk uşaq
İlyas - peyğəmbər İliya
İlçin - birinci
İnal - hökmdar
İntiqam - qisas
İsa - Allahın köməyidir
İslam - Allaha itaətkarlıqdır
İskəndər - Aleksandr
İsmayıl - bəli Tanrı eşidəcək
İxtiyar - seçim

Yılmaz - qoçaq

Kainat - Kainat
Kemal - müdrik, hissiyyatlı
Kirman -; əlçatmaz qaladır
Koroqlu - korun oğuludur
Kamal - mükəmməllik
Kyarim - əliaçıq
Kamran - xəyallar xoşbəxt, çatan
Kyanan - düzəltməyə (idarə etməyə) doğulmuş

Çıxırıq - lazımlı
Lətif - açıq baxışla, gülərüz, məlahətli, mərhəmətli
Laçın - zadəgan döyüşçü-qəhrəmanıdır
Levan - səyyah
Leysan - ildırımla və ildırımla müşayiət olunan leysandır
Lenar - atəşə (oda) oxşar və ya Allahın işığı
Loqman - müdrik adamdır, vraçevatel

Məcid - böyük, əla
Dovşan ləpiri - hökmdardır, hökmdar
Manaf - yüksək dəyən (duran)
Mənsur - qalib
Masud - xoşbəxt
Mardan - kişidir, döyüşçü
Mahir - ustadır, mahir işçi, znakok
Barışdır - başçı (fəsil), rəhbər
Mirzə - şahzadə
Mehman - qonaq
Mübariz - mübarizə aparan
Murad - niyyətdir, hədəf, xəyal
Murtuza - seçilmiş, sevilən
Murtuz - seçilmiş, sevilən
Musa - möcüzələr yaradan
Mustafa - seçilmiş
Muslum - müsəlman
Müslüm - müsəlman
Məhəmməd - təriflənən, dostoxvalnıy

Nəsimi - sahil küləyi
Nəbi - peyğəmbər
Nadir - nadir, qeyri-adi
Nassreddin - dinin köməkçisidir
Nəzir - xəbərdar edən (qoruyan)
Nazar - mərhəmət
Nazim - qaydasında saxlayan, ustraşitel
Nəsir - kömək edən, dost
Nail - arzu olunana nail olan
Namaz - duadır, cənnət həyatına yol
Namiq - yazıçı
Nəriman - cəsarətli
Nizami - təşkil edən
Novruz - dirçəldilmiş, əvvəlki
Nemat - var-dövlət
Nidjat - qurtuluş
Niyazi - arzu
Nurlan - parılda, işıqlandır
Nura - işıqlıq (açıqlıq)
Nurqyun - işıqlı gündür
Nureddin - inamın məşəlidir

Oqtay - hakim
Ozan - şair-müğənnidir
Oktay - xalqın (camaatın) oğuludur; hakim
Oner - qabaqcıl
Osman - qəhrəman
Orxan - qoşunun xanıdır, sərkərdə
Orduxan - sərkərdə

Polad - güclü, güclü, polad
Punxan - qapalı

Raqif - rəqib
Vur - sirr
Ramin - xoşbəxtlik
Ramal - qaraçı
Rasim - rəssam
Rəsul - elçi
Rəşad - şüurlu, ağıllı
Rəşid - ağıllı, şüurlu
Rauf - mərhəmətli
Raul - məsləhətçi canavarlar
Rəhman - mərhəmətli
Rafiq - xeyirxah dostdur
Rafayel - Allah sağaltmasıdır
Rövşən - işıqlı
Royal - xəyal
Rüstəm - güclü, cəsur
Ruslan - levalar
Rüfət - hündürlük
Ruzi - taledir, tale; firavanlıq

Saadi - xoşbəxt
Sabir - dözümlü
Savalan - böyük
Sadiq - doğru (əsl), sadiq
Səid - xoşbəxt
Sakit - sülh, mülayim
Saleh - mömin (ədalətli), sağ (haqlı)
Samir - həmsöhbət
Samit - daimi
Sənan - aşiq, sevən
Sərxan - böyük xandır, hökmdar
Sərdar - baş komandan
Sahib - malik olan
Saxrab - məşhur, parıldayan
Sərxan - böyük xandır, günün hökmdarı
Səyyad - ovçu
Settar - buzov (maral balası)
Səxavət - əliaçıq
Seyavuş - aydın, parıldayan
Soyalp - növlərlə (nəsil) cəsurdan
Sultan - hökmdardır, sultan

Taray - yeni aydır
Talex - tale
Tamerlan - axsaq Timurdur
Tərlan - qartal
Tahir - təmiz, əxlaqlı
Teymur - möhkəm, dəmir
Timur - dəmir
Toqrul - şahin
Toray - buludlar üçün (arxasında) gizlənmiş aydır
Tövrata - qaydalardır, hansına ki, hamı (hər şey) tabe olur
Tokay - zərbə vuran, döyüşçü
Tomris - həyatı verən
Tofiq - müvəffəqiyyətdir, uğur, xoşbəxtlik
Turay - görülən aydır
Tur - şahzadə
Tunay - gecə görülən aydır
Teymur - dəmir, möhkəm
Tomris - həyatı verən
Tokay - zərbə vuran, döyüşçü
Tomris - həyatı verən
Tuqan - doğma
Tural - əbədi, ölməz
Turan - vətəndir, türklərin Yer kürəsi (torpağı)
Turkel - türk Yer kürəsidir (torpağıdır), türk xalqı (camaatı)

Ulus - xalqdır (camaatdır), Yer kürəsi (torpaq)
Ülvi - təmiz, ləkəsiz
Ümidələr - ümiddir, inam, cəhd
Uruz - ən yüksək tituldur
Urfan - bilikdir, sənət (incəsənət)

Fərhad - anlaşıqlı
Fatih - qalib
Fatali - Əlinin qələbəsidir
Faiq - üstün
Fariz - düşünən
Fərid - nadir, təkraredilməz
Farman - xəbərlərdir, xəbərlər
Faxri - qürur
Faralar - sevinc
Faradj - təskinlik
Firuzələr - qalib gələn
Fikrat - düşüncə
Fikrət - düşüncə
Firdovsi - cənnətdir, cənnət monastırı
Fizuli - kobud
Fuad - ürək

Xaqani - hökmdardır, hökmdar
Xalid - ölməz
Xəlil - dostdur, yoldaş
Xəzər - Xəzər dənizidir
Xamis - beşinci
Xatif - vicdanın səsidir
Xasrat - qəm
Həsən - gözəl, cəsarətli
Söyürdü - xəyalpərəst
Hikmət - müdriklikdir, müdrik
Xurram - şən, gülən
Hüsein - gözəl
Xosrov - xeyriyyəçi

Çelebi - ilahi
Çinqiz - qüdrətli

Şaxlar - çox hökmdarların gücüdür
Şahin - şahin
Şener - şən cəsurdur
Şirin - şirin

Eynulla - inamın mahiyyətidir
Eyvaz - yunun gücüdür
Elqiz - xalqın (camaatın) hökmdarıdır
Elqyun - xalqın (camaatın) günəşidir
Elqyur - yorulmaz
Eldar - xalqın (camaatın) hökmdarıdır
Eldar - xalqın (camaatın) hökmdarıdır
Eldeniz - xalqın (camaatın) dənizidir
Elman - xalqın (camaatın) insanıdır
Elmir - xalqın (camaatın) rəhbəridir
Elsevar - xalqın (camaatın) sevimlisidir
Elsu - xalqın (camaatın) suyudur
Elxan - xalqın (camaatın) xanıdır
Elçin - xalqın (camaatın) cəsurudur
Elçibyay - nişanda adaxlıdır
Elşad - xalqın (camaatın) sevincidir
Elşən - ölkəyə sevinci gətirən
Elmar - əbədi, ölməz
Elnur - xalqın (camaatın) işığıdır
Elvinalar - hamı (hər şey) yaradandır, inşaatçı, bani
Emil - rəqib
Emin - sakit, sakit
Etibar - etibara layiq olan
Exsan - mərhəmətdir, yaxşılıq

Yusif - artımdır, gəlir
Yunus - göyərçin

Yavuz - Qroznı
Yaqub - iz üzrə (görə) gedən
Yalçin - böyük
Yanar - alovlu
Yaşar - yaşayan
Yəhya - canlı (sağ), yaşayan

© Qreat.az
Tarix: 2017 may 31 Teqlər: Maraqli Baxılıb: 4342
Saytda ifadə edilmiş bütün informasiya istifadəcilərə yalnız tanıtım məqsədi ilə verilmişdir və onun istifadəsi və tətbiqinə görə məsülliyyəti istifadəçi özü daşıyır.


ŞƏRHLƏR