Bəxtsizlərin vərdişləri


Bəxtsizlərin vərdişləri
...


İnsanlarla ünsiyyət saxlamaq, hansılar ki, alçaldırlar və demotivasiya edirlər
İnsanlar var, hansılarla ki, ünsiyyət sadəcə-axır, pozitiv enerjiylə yükləyir. Onlar sehrli obrazla bizim özünə qiymətimizə təsir edirlər, özündə əminlik ilham verirlər və köçürdürlər. Ancaq, var və başqa tip – zəhərli insanlar. Onlar həmişə tənqid edirlər, neqativi saçırlar, deyirlər ki, heç nə alınmayacaq. Belə personajlarla ünsiyyətdən sonra hiss çarəsizlik, gücün azalması və qorxu meydana çıxır. Onlar dünyaya qəzəbləndirilmişdir, öz həyatına və başqalarla öz qorxularıyla, şübhələrlə və komplekslərlə bolluca bölüşürlər. Qopartmağ və ya heç olmasa minimuma belə insanlarla ünsiyyəti yaxınlaşdırmağa çalışın. Üzgüçünün boyunlarına daş kimi, onlar yalnız dibə çəkəcəklər.

Öz fikirini deməmək, öz hislərini susmaq.
Müvəffəqiyyətli insan həmişə öz fikirinə malikdir və onu söyləməyə hazırdır. Müvəffəqiyyət qazanmaq və ya özünü reallaşdırmaq mümkün deyil, əgər kolleqalarla razılaşmağa susaraq. Əgər sizdə öz nöqteyi-nəzəri, hər hansı məsələnin şəxsi görüntüsü və ya maraqlı ideya varsa – susmursunuz. Həminki aiddir və hislər, əgər nəsə sizi qaydaya salmırsa – bunu deyin.

Dəridən bayıra çıxmaq, hamının xoşuna gəlmək üçün.
Birincisi, necə olursa olsun siz nə çalışırdınız, sadəcə razı salmaq və hamının xoşuna gəlmək mümkün deyil. Axı hər bir insanda öz fikiri və zövq var. İkincisi, bütün vaxt başqaların altında yerləşərək, siz şəxsi arzuları boğacaqsınız. Buna görə sizin ürəyinizdə neqativi yığılacaq, hansı ki, gec-tez çıxışı tapacaq.

Bütün keçmiş səhvləri narahat olmaq vaxtı.
Keçmişin səhvləri nəzərə almaq, onlardan nəticələri) çıxartmaq və buraxmaq lazımdır. Əgər nəyisə fikirləşdilərsə, hədəfə gedin və qurulmayın ki, yenidən müvəffəqiyyətsizliyə uğrayacaqsınız. İstənilən müvəffəqiyyətli insan razılaşacaq ki, düşmələrsiz uçuşlar olmur. Hər səhv – bu təcrübədir, praktik dərs, hansı ki, öyrənmək və ən yaxşı həyata gedən yolda keçmək lazımdır. Və əgər bütün düşünmək vaxtı ki, onda alınmadı, alınmayacaq və indi, onda həmişəlik bəxtsiz qalmaq olar.

Şəxsi əhəmiyyəti azaldaraq özünü başqalarla müqayisə etmək.
Siz heç vaxt müvəffəqiyyət qazanmayacaqsınız, əgər özünü onlarla müqayisə edəcəksinizsə, kim sizcə daha gözəl, daha ağıllı, daha zəngindir və sair. Yadda saxlayın, siz – unikalsız, sizin təcrübəniz – unikaldır, sizin fikirləriniz – yalnız sizə aiddir. Özünü başqalarla müqayisə edərək, siz öz özünə qiymətini itirirsiniz, və başqa insanlar, necə radar özündə sizin inamsızlığınızı hiss edirlər və uyğun olaraq sizə yanaşırlar.

Paxıllıq etmək.
Paxıllığın hissi hər bir insana tanışdır. Ancaq, nəzərə almağa dəyir ki, o iki növ olur: paxıllıq, hansı ki, əsaslandırır və qara paxıllıq. Heç nə pis yoxdur, əgər başqaların müvəffəqiyyətləri daha inadkar sizi işləməyə və müəyyən hündürlüklərə çatmağa stimullaşdırırsa. Ancaq, əgər onlar ürək qıcıqlandırırlarsa, hirslənməyə məcbur edirlərsə və ya, o paxıllığın obyektinə ziyan vurmaq – iş pisdir. Belə hislə inadla mübarizə aparmaq lazımdır, axı o xeyirləri gətirmir, yalnız daha zəif sizi edərək içəridən sizin şəxsiyyətinizi dağıdır.

Məsuliyyəti dəyişmək və öz səhvlərini tanımamaq.
İnsanlar, hansılar ki, öz səhvlərini tanıya və onlar üçün məsuliyyəti götürə bilmirlər, bir sıra bəxtsizlərə yazmağa cürət edirdi. Və bu əsassız iddia deyil. Ondadır iş, yalnız sınaqlar və səhvlər yolu ilə biz həyatı dərk edəcəyik, təcrübə yığılırıq. Və bu təcrübə bizə edilmişin dərk edilməsiylə birlikdə gəlir. Əgər insan öz səhvlərini tanıya və yaxınlarda məsuliyyəti dəyişə bilmirsə, o yenidən və yenidən, amma onları heç nəyə belə təkrarlayacaq və öyrənməyəcək.

Almaq və lazımsız şeyləri saxlamaq.
Hər bir ağılsızlıqlara pulu xərcləmək – deyil yaxşı, bərabər hesab, necə ki, öz evində bunu hamını (hər şeyi) saxlamaq. Tez-tez təvazökar maliyyə imkanlarıyla insanlar ucuz cəfəngiyata pulu xərcləyirlər və evdə hər bir cır-cındırı sevə-sevə yığırlar. Beləliklə onlar öz həyatını mifik dəyərlə doldururlar. O vaxt sıfırdan müvəffəqiyyət qazanmış insanlar ondan danışırlar ki, müvəffəqiyyətə gedən yolda onlar öz xərclərinə diqqətlə nəzarət edirdilər, pul yığırdılar və onlara biliklərə sərmayə qoydular.

Komanda işindən çəkinmək.
Böyük işlər tək hazırlanmır. Hətta əgər siz insanların öz sferasında superotvetstvennıy, ağıllı və səlahiyyətli, siz hamınız tək böyük biznesin öhdəsindən gələ (xəbər tuta) bilməyəcəksiniz bərabərdir. Buna görə insanlara, hansılar ki, komandada işləyə bilmirlər, kolleqalarla ümumi dili tapmaq istəmirlər, öz ideyalarını gizlədirlər, güclə (ehtimal ki) karyera hündürlüklərinə nail olmağı bacaracaq.

Pis əhval-ruhiyyədə olmaq və özünü uğursuzluğa qurmaq.
Əgər siz bütün vaxt pis əhval-ruhiyyədə olursunuzsa, keçmişin səhvlərində ilişmiyin, öz güclərindən şübhələnirsiniz, deyirsiz ki, sizdə heç nə alınmayacaq, əmin olun – sizdə həqiqətən heç nə alınmayacaq. Sübut edilmişdir ki, bizim şüuraltımız – güclü mexanizmdir, hansı ki, proqramlaşdırmaq olar necə müvəffəqiyyətə, həm də müvəffəqiyyətsizliyə.

Daimi tələsmədə olmaq.
Atalar sözü bizim hamınıza tanışdır – tələsəcəksən – insanları güldürəcəksən. Əslində kim ki, daimi tələsmədə olur, daha tez-tez heç nə çatdırmırlar, sonuna kimi qurtarmırlar və ya pis edirlər. Bundan başqa, bizim məhsuldarlığımız əhəmiyyətli dərəcədə enir, diqqət dalğın olur, nəyə görə risk səhvlər etməyə var.

Özünü başqalarla müqayisə etmək və rəqabət etmək vərdişi.
Özünü başqalarla müqayisə etmək vərdişi – aşağı özünə qiymət əlamətidir. Məsələ ondadır ki, həmişə kimsə sizdən daha zəngin, daha gözəl və daha müvəffəqiyyətli tapılacaq, və şövqlü çəkmə həyatda tək hədəf əksi sübut etməyə, kimisə üstələməyə başlayacaq. Və hər şey heç nə olacaq, amma bu qovma davam edəcək sonsuz, və öz hədəfinə siz nail olmayacaqsınız. Zamanla, özünü başqa vasitəsilə qiymətləndirərək, siz şəxsi əhəmiyyətin hissini qəti itirəcəksiniz və bədbəxt olacaqsınız zəmanət verilmişdir.

Ümid etmək və axınla üzmək vərdişi.
Əgər siz öz həyatı üçün məsuliyyəti götürməyə, rahatlığın zonasından çıxmağa və risk etməyə hazır deyilsinizsə, ehtimal ki, siz həm də bəxtsiz qalacaqsınız. Üzmək və axınla, ona ümid etmək ki, bütün özü necəsə qaydaya düşəcək – zəiflərin qismətidir. Güclülər öz əllərinə həyatın sükan çarxını götürürlər və müvəffəqiyyətə cəsarətlə addımlayırlar, "taledən" tulapayları gözləmədən.

Valideynlərdən və dostlardan uzaqlaşacaqlar.
Əgər yeni işə və ya həvəsə görə siz qohumlardan və dostlardan uzaqlaşdınızsa, köhnə əlaqələri qopartdınızsa və başla yeni həyata getdinizsə – hazır olun ki, müəyyən anda, siz heç nəylə qalacaqsınız, təkbətək boşluqla. Gizlicə yaxın insanlar, qohumlar, dostlar və ya müəllimlər istənilən müvəffəqiyyətli insan dururlar, bacarıqlılar dəstəkləmək, təsəlli vermək və yönəltmək. Məhz onlar çətin vəziyyətdə ruhla düşməməyə kömək edəcəklər, ehtiyac olduğu halda təpiyi verəcəklər və ya səmimiyyətlə sizin müvəffəqiyyətiniz üçün sevinəcəklər. Bundan başqa, doğmalar və yaxınlar – bu o ən sakit limandır, hansında ki, gündəlik problemlərdən örtününmək olar.

Yalnız gələcək haqqında düşünmək.
Keçmişdə ilişmək kimi, buludsuz gələcək haqqında xəyallar nahaq yaşanmış həyatın səbəbi ola bilər. Dəfələrlə əyləncələri təxirə salaraq, almalar, səyahətlər, siz həyatın dadını hiss etməməyə risk edirsiniz. Heç kim bilmir, nə sabah olacaq.

Qorxmaq və utanmaq.
Qorxu qəbul edilməmiş və ya lağa qoyulmuş olmaq insanları utanmağa, öz "çanağına" gizlənməyə və boylanmamağa məcbur edir. Məhz sıxışdırmaya görə biz imkanlardan tez-tez imtina edirik, hansılar ki, həyat bizə təqdim edir. Utancaq insan üçün imtina etmək daha sadədir, nə qədər öz arzusu haqqında bildirmək. Belə insanlar mübahisələrə daxil olmurlar, ideyalar təklif etmirlər, şəxsi fikiri müdafiə etmirlər və ümumiyyətlə heç nəylə ayrılmırlar, sadəcə mövcuddurlar. Utancaq biokütlə olmaq istəmirsiniz – qorxuları tullayın, şübhələr, sıxışdırmalar, qətiyyətləri yığın və nəhayət özü haqqında bildirəcəksiniz.

Özünü tənqid etmə daim.
Əgər bütün özündə çatışmazlıqları axtarmaq və tənqidlə məşğul olursuz, tezliklə siz əmin olacaqsınız ki, siz tam heç kimsiniz. Balansa riayət edin, yaxşılığa doğru dəyişməyə çalışın və sevinməyə və istənilən qələbələr üçün özünü həvəsləndirməyə unutmayın. Həmçinin, özünü ona inanmağa məcbur edin ki, hər nailiyyət – deyil təsadüf və deyil hədiyyə və sizin inadkar işinizin nəticəsidir, hansı ki, siz, şübhəsiz, layiq idiz.

Vermək və vədləri yerinə yetirməmək.
Əgər siz bütün vaxt nəyisə söz verirsinizsə, uca bəyanatları edirsinizsə və ya sadəcə öz planlarını səsləndirirsinizsə, amma nadir hallarda sonuna kimi başlanmışı çatdırırsınız, əmin olun ki, tezliklə siz əsassız bəxtsizlə əhatə edənlər üçün olacaqsınız, hansı ki, yalnız edir ki, özünü ağıllı göstərir.

© Qreat.az
Tarix: 2018 avq 13 Teqlər: Meslehetler Baxılıb: 1167
Saytda ifadə edilmiş bütün informasiya istifadəcilərə yalnız tanıtım məqsədi ilə verilmişdir və onun istifadəsi və tətbiqinə görə məsülliyyəti istifadəçi özü daşıyır.


ŞƏRHLƏR