Hamiləlik zamanı aybaşı. Niyə hamiləlik zamanı aybaşı olur?


Əgər qadın tamamilə sağlamdırsa, onda aybaşıların yoxluğu, bir qayda olaraq, hamiləliyin birinci əlamətlərindən biridir. Amma tez-tez qadınların hekayələrini eşitmək olar ki, hamiləliyin faktını aşkar etməyə mane olaraq onlarda aybaşı cədvəl üzrə keçirdilər. Necə belə ola bilər, və niyə hamiləlik zamanı aybaşı olur?

Hamiləlik zamanı aybaşı. Niyə hamiləlik zamanı aybaşı olur?
...


Hamiləlik zamanı aybaşı: belə ola bilərmi

Başlanğıc üçün gəlin anatomiya və qadının fiziologiyası üzrə bilikləri yada salaq.
Məlum olduğu kimi, qadının bədənində ayda 1 dəfə mayalanmaya hazır toxum hüceyrəsi yetişir. Əgər mayalanma vaxtında olmadısa, o dağılır. Bu dövr uşaqlıq azalır və bayıra qanlı ayırmalar şəklində, çıxır, toxum hüceyrəsindən qalıqlar, və həmçinin endometriyanın tikələri – uşaqlığın divarlarını örtən parçalardır.

Əgər toxum hüceyrəsi mayalandırılmışdı, olan proseslərin mahiyyəti əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir.
Orqanizm embrion üçün xüsusi yeri hazırlayır və səylə işləyir uşaqlığa embrionu ayırmağa imkan verməmək üçün.

Xüsusi halda, qadın orqanizmi xüsusi hormonu istehsal etməyə başlayır – proqesteron. Bu hormon iki əsas funksiya yerinə yetirir. Birincisi, o uşaqlığın divarlarının daxili qabığının böyüməsini stimullaşdırır, ki, embrion tətbiq oluna bilsin və yaxşı onlara birləşsin. İkincisi, bu hormon uşaqlığın divarlarına azalmağa vermir, nə zorla qopartmadan embrionu qoruyur.

Ümid edirəm, buradan məlumdur ki, hamiləlik zamanı aybaşı heç vaxt ola bilməzdər. Amma əgər nə də olsa onlar varsa, nəylə bu bağlıdır?


Niyə hamiləlik zamanı menstruasiya olur?

Necə artıq deyilirdi, hamiləlik vaxtı qanlı ayırmalar aylıq hesab etmək olmaz. Səbəblə ayırmalar müxtəlif patologiyalar ola bilərlər, ananın orqanizminin hormonal funksiyalarının pozulması. Belə hadisə döllük yumurtanın laylanması haqqında siqnal ola bilər, nə düşüklə hədələyir.

Gəlin daha ətraflı bir neçə nümunə baxaq.

Tez-tez qadınlar, aşkar etmişlər ki, onlarda hamiləlik zamanı menstruasiya olur, əslində proqesteronun təkmilləşdirməsinin pozulmasıyla əzab çəkirlər. Əgər bu hormon çox azdırsa, onda adi aybaşılar üçün qoyulmuş vaxta, endometriyanın fraqmentləriylə qanlı ayırmalar müşahidə oluna bilərlər.

Bu o deməkdir ki, uşaqlıq, necə ki, adətən, təmizlənir, və dölü eyni zamanda ayıra bilər. Beləni buraxmaq, əlbəttə, olmaz. Buna görə vaxtında müraciət vaxtı doktor gələcək anaya preparatlar yazır, hansılar ki, proqesteronu əvəz edirlər. Çox zaman kupiruetsya nasazlığının belə növü vaxtı düşüyün təhlükəsi, və ana körpəni daşımağa sakitcə davam edir.

Həmçinin hamiləlik zamanı belə adlandırılan menstruasiyaların yaranmasının səbəbiylə dölün inkişafının və ya uşaqlıq xaricində hamiləliyin patologiyaları ola bilərlər.
Olur ki, döl uğursuz bərkidilir. Məsələn, əgər gələcək ana endometriozla əzab çəkirsə və ya mioma varsa. Belə uğursuz yerə birləşdirilib, embrion normal inkişaf edə bilmir, pis oksigenlə təchiz edilir, yəni, düşük ola bilər.

Qanlı ayırmaların yaranmasına aparan daha bir hormonal pozma – qiperandroqeniyadır. Yəni, daha sadə deyərək, kişi hormonlarının həddən artıq bolluğu. Müalicənin yoxluğunda belə hadisə döllük yumurtanın laylanmasına tez-tez gətirir, və beləliklə, düşüyə.
Belə nəticələrin vaxtında müalicəsi vaxtı qaçmaq tamamilə olar.


Daha bir kifayət qədər nadir hadisə qadınlarda aşkar etmək olar, hansılarda ki, hamiləlik zamanı aylıqlar gedirlər.
Belə olur ki, əvvəlcə 2 embrion yaranırlar, yəni çoxd[llü hamiləlik. Amma bu halda onlardan biri normal inkişaf edir, amma başqası hansısa bir səbəblərdən orqanizmlə (bərkitmənin uğursuz yeri, patologiyalar və s.) ayrılır. Hamiləlik zamanı bu halda aylıqlar embrionlardan birinin zorla qopardılmasının prosesi haqqında siqnaldır.

Gördüyünüz kimi, belə hadisənin səbəbləri, necə hamiləlik zamanı aybaşı zərərsiz deyillər. Nəticələri daha pisdi.
Buna görə məsləhətləri qulaq asmayın və olanlara gözləri bağlamayın. Hətta əgər siz yaxşı özünü hiss edirsinizsə, və diskomfort sınamırsınızsa, amma sizdə qanlı ayırmalar çıxırsa, məsələ ilə həkimə müraciət etməyə utanmayın, niyə hamiləlik zamanı menstruasiya gedir.


Necə artıq deyilirdi, çox hadisələrdə, xüsusilə əgər bu "hormonlar dəcəllik edirsə", mütəxəssisə vaxtında müraciət vaxtı düşüyün təhlükəsindən qaçmağa müvəffəq olar.

© Qreat.az
Tarix: 2018 sen 5 Teqlər: Baxılıb: 34711
Saytda ifadə edilmiş bütün informasiya istifadəcilərə yalnız tanıtım məqsədi ilə verilmişdir və onun istifadəsi və tətbiqinə görə məsülliyyəti istifadəçi özü daşıyır.


ŞƏRHLƏR