Bürclərin seksual uyğunluğu


Astrologiya aydınlaşdırmağa kömək etməyə bacarıqlıdır, nə qədər seksual planda iki insan uyğundur. Gizli arzular, seksual vərdişlər, müəyyən dərəcədə insanın davranışı planetlərin incə enerjisindən asılıdırlar, amma özünə böyük təsir həmişəlik bürclər göstərir, hnasına ki insan aiddir. Nişanın analizi verməyə bacarıqlıdır seksual həyatın dəqiq xarakteristikasını, müxtəlif nişanların altında doğulmuş insanların seksual uyğunluğu haqqında nəticə çıxartmağa icazə verir.

Bürclərin seksual uyğunluğu
...


Astrolojı nöqteyi-nəzərdən bürclər sisteminin o hissəsini müəyyən edir, hansında ki, bu və ya digər insanın doğuluşları dəqiqəsində Günəş olub. Bütün ulduzlu bədənlərindən məhz bürclərin şəxsiyyətə və insan həyatına ən güclü təsiri göstərir, həmçinin seksual planda. Nişanların seksual uyğunluğu haqqında biliklərə malik olaraq, mükəmməl partnyoru tapmaq, yaxşılaşdırmaq və öz seksual həyatını sabitləşdirmək olar.

Bürcün iki nişanının uyğunluğunun dəqiq horoskopu insanların həyatının bu nəzakətli hissəsinə təsir göstərən bütün amillərin dəqiq öyrənməsindən sonra yalnız peşəkar münəccim verə bilər. Amma bir neçə əsas qayda və uyğunluq prinsipi, hansılar ki, münəccimlər işləyirlər, təxmini qiymətləndirilməni bu və ya digər ittifaqa verməyə icazə verəcəklər.

Dörd əsas təbii hadisəyə nişanların bölməsi bürcləri seksual uyğunluğunda ən əhəmiyyətli amildir: od, hava, su və torpağı. Bu bölmə təsadüfən yerinə yetirilməmişdir, və vəziyyət üzrə bir-birinə horoskopda nisbidir: göy qübbəsi üzrə hər 120 dərəcə vasitəsilə, hansını ki, nişanlar uzunluq dairəsi üzrə bölür. Bu prinsip aşkar nümunə üzrə anlamaq daha sadədir: dairə üzrə yerləşdirilmiş bürclərin 12 nişanın təsvirinə baxın. Öz nişanını tapıb, dairə üzrə 120 dərəcə sayın , bu nişan sizin təbii nişanınıza aiddir, 120 dərəcə vasitəsilə növbəti kimi. Birlikdə onlar zodiak dairəsində üçbucağı yaradırlar.

Münəccimlər iddia edirlər ki, seksual uyğun o insanlardır, hansıların ki, nişanları bir təbii nişana aiddir. Təbii nişan yaxınlaşdırır, hissi narahat olmağa məcbur edir ki, həmişə bu insanı bilirdi.

Alovlu təbii nişanları – Şir, Qoç və Ox atan – daha az bağlılığa bir-birinə su nişanlarıyla müqayisədə malikdirlər. Hamıda ehtiraslı və atəşli bu insanlar, yataqda təcavüzkar seksual sferaya gəlincə amma emosiyalar saxlayır.

Torpağın Buzov, Qız, Oğlaq nişanları öz aralarında çox möhkəm, sıx münasibətlərə malikdirlər, hansılarda ki, əsas – asılılıq və daimilikdir. Yataqda onlar nisbətən passivdir, amma ondan sonra, necə bir-birini tapırlar, onlarda heyvanlar ehtirası doğrudan oyanır.

Hava nişanları – istənilən sferalarda məşhur eksperimentatorlardır, həmçinin seksual münasibətlərdə. Partnyorlardan onlar inkişaf etmiş intellekti və eyni düşüncə tərzini tələb edirlər. Hava nişanları uyğun seksualdır və suyla, hislərin onların dərinliyindən və emosiyalardan istifadə edərək.

Qəribə olsa da, su təbii nişanı – bu ehtirasdır və dərin emosiyalardır. Su təbii nişanı (Dolça, Xərçəng, Əqrəb) ayrılmaz məşuqlardı. Öz partnyorlarında onlar seksual kimi axtarırlar, həm də mənəvi zövqlər. Onlar uzun müddətli eşq ehtirasına malikdirlər, adətən yataqda passivdir, amma seksual planda yaxınlaşan insanlarla aktiv ola bilərlər.

Belə adlandırılan üçbucaq (120 dərəcə) seksual uyğunluğun ən yüksək dərəcəsini bildirir, ziddiyyətlə kvadrat ona olur – 90 dərəcə. Zodiak sferasında kvadrat Zodiakın öz nişanından hər üçüncü nişanı sayıb tikmək olar. Kvadratın nişanlarının altında doğulmuş insanlarla seksual münasibətlər başlamamaq və onlarla nikaha daxil olmamaq daha yaxşıdır. İnsanların seksual münasibətləri, hansıların ki, nişanları kvadrat təşkil etmir, və üçbucaq, daha mürəkkəb müəyyən etmək, onların uyğunluğunda müxtəlif amillər rolu oynayır, hansıları ki, anlamaq peşəkar münəccimlər bacararlar.

© Qreat.az
Tarix: 2017 may 11 Teqlər: Maraqli, Meslehetler, Seks, Burcler Baxılıb: 5140
Saytda ifadə edilmiş bütün informasiya istifadəcilərə yalnız tanıtım məqsədi ilə verilmişdir və onun istifadəsi və tətbiqinə görə məsülliyyəti istifadəçi özü daşıyır.


ŞƏRHLƏR